Μαρκόπουλο, 3/1/2013

Από     : INTERSYS A.E.

Προς   : Δίκτυο Συνεργατών

ΘΕΜΑ: Έναρξη Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η INTERSYS A.E. είναι σε θέση να εφαρμόσει τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-Invoicing) και των υπηρεσιών της.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδονται, λαμβάνονται, ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΟΛ 1049 / 21-3-2006).

 

Ειδικότερα, μέσω της ολοκληρωμένης λύσης Άυλων Παραστατικών απολαμβάνετε πολλαπλά οφέλη, μετρήσιμα και σημαντικά:

 

 

Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες, παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τη συνημμένη επιστολή, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Τάσο Γιαννακόπουλο, τηλ. 210 95.54.314, e-mail t.giannakopoulos@intersys.gr .

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση και την ένταξή σας στη ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους συνεργάτες μας αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

 

Με εκτίμηση,

INTERSYS A.E.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή αποδοχής κάνοντας κλικ ΕΔΩ