ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

INTERSYS ACTION

Εθν. Αντιστάσεως 88, 17237, Δάφνη Αττικής

Τηλ: 210 9554071, 210 9554026

Fax: 210 9554396

Email: servicedpt@intersys.gr

Website: www.intersysaction.gr

 

Aναζητήστε τον αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας στην περιοχή της προτίμησής σας.