Οδηγίες για περίπτωση τεχνικού προβλήματος

 

Α. Εκτός λειτουργίας κατά την παραλαβή ως και 14 μέρες αργότερα.

1. Ο καταναλωτής τηλεφωνεί στον αριθμό στον αριθμό 00800 44144676 χωρίς χρέωση.
2. Εκδίδεται αριθμός έγκρισης επιστροφής ο οποίος σημειώνεται από τον καταναλωτή
3. Ο καταναλωτής επιστρέφει την συσκευή στο κατάστημα από το όποιο αγοράστηκε.
4. Ο υπεύθυνος για την παραλαβή της συσκευής ελέγχει οπτικά το προϊόν για την κατάσταση του.
5. Μαζί με το προϊόν επιστρέφεται απαραίτητα η αρχική συσκευασία και τα παρελκόμενα αυτής.
6. Εντός της συσκευασία τοποθετείται η αρχική απόδειξη αγοράς και ο αριθμός έγκρισης επιστροφής
7. Το κατάστημα παραδίδει νέα συσκευή στον καταναλωτή και ενημερώνει την εταιρεία για την επιστροφή ή τηλεφωνεί στον αριθμό 00800 44144684 για οδηγίες.


Β. Εκτός λειτουργίας μετά τις 14 ήμερες και για ένα χρόνο

1. Ο καταναλωτής τηλεφωνεί στον αριθμό 00800 44144676 χωρίς χρέωση.
2. Εκδίδεται αριθμός έγκρισης επιστροφής για επισκευή ο οποίος σημειώνεται από τον καταναλωτή
3. Ο καταναλωτής ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σημείωση: Στην περίπτωση που η επικοινωνία γίνεται με διαμεσολάβηση καταστήματος ο αριθμός επικοινωνίας είναι 00 800 44144684