Όροι Συμμετοχής στην προσφορά

 

Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα καταστήματα των συνεργατών της Intersys
για να αγοράσετε την PEN που σας ταιριάζει..και μια δωροεπιταγή αξίας 40€ θα γίνει δική σας
από τα πολυκαταστήματα Attica, για να απολαύσετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας!
(μέχρι εξαντλήσεως της προσφοράς)

 

Η Προσφορά ισχύει για αγορές από 01/12/2013 έως  30/01/2014

 

-Οι δωροεπιταγές των πολυκαταστημάτων Attica έχουν δυνατότητα εξαργύρωσης
έως τις 01/12/2014.

- Οι δωροεπιταγές των πολυκαταστημάτων Attica δεν μπορούν να εξαργυρωθούν
σε περιόδους εκπτώσεων και συνδυαστικά με άλλες προσφορές.
- Η δωροεπιταγή θα διανεμηθεί με σειρά προτεραιότητας.
- Ο καταναλωτής οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική φόρμα, που θα βρει εδώ,
τα στοιχεία του: τη διεύθυνση του, την ημερομηνία λήψης του αντιγράφου του
παραστατικού αγοράς καθώς και το σειριακό αριθμό της κάμερας
που έχει αγοράσει (όπως αυτός αναγράφεται πάνω στη κάμερα).

 

Στη συνέχεια ο  καταναλωτής πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο
του παραστατικού αγοράς με τον σειριακό αριθμό και τη
διεύθυνση που θέλει να του αποσταλεί η δωροεπιταγή
στη διεύθυνση:

 

INTERSYS SA

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 95 54 241
ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής
T.Θ. 8 - Θέση Ντοροβάτεζα
Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο

 

Γυρίστε στην προσφορά

 

Η προσφορά αφορά αποκλειστικά προϊόντα που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά
από την εταιρεία Intersys ΑΕ και αποτελεί αποκλειστική παροχή της.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει τη δωροεπιταγή μέχρι 01/12/2014,
στα παρακάτω πολυκαταστήματα Attica:

• City Link-Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 9, 10671 Σύνταγμα, Αθήνα
• Mediterranean Cosmos-Διεύθυνση: 11ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θεσσαλονίκη

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής / Ευθύνη

Δικαίωμα να εγγραφούν στην Προσφορά και να επωφεληθούν αυτής έχουν μόνο ενήλικα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
Προκειμένου να επωφεληθούν της Προσφοράς, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να παράσχουν το σειριακό αριθμό, ο οποίος θα επαληθευθεί σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Intersys.
Η ευθύνη της Intersys Α.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση της δωροεπιταγής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η συμμετοχή στην Προσφορά  προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή
και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Καταληκτικές ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία για την αγορά της φωτογραφικής μηχανής PEN θα είναι η 30/01/2014 και η καταληκτική ημερομηνία για την ταχυδρομική αποστολή του παραστατικού αγοράς
θα είναι η 30/02/2014. Οι δωροεπιταγές έχουν δυνατότητα εξαργύρωσης έως 01/12/2014.
Η Intersys δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση κατά την αποστολή της δωροεπιταγής. Η παράδοση της δωροεπιταγής ενδέχεται να απαιτήσει μερικές εβδομάδες.

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Οι καταναλωτές έχουν επίσης την ευκαιρία να εγγραφούν στο Ενημερωτικό δελτίο της Intersys.
Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στηνΠροσφορά.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποθηκευτούν οι παρακάτω πληροφορίες στη βάση δεδομένων της Intersys: Τίτλος, Όνομα, Επώνυμο, Οδός / Αριθμός, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Χώρα,
Διεύθυνση e-mail.

 

Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το
σκοπό της παρούσας Προσφοράς. Κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το
αντίστοιχο αρχείο, βάσει του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με επιστολή στην εταιρεία Intersys A.E (ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής-Θέση Ντοροβάτεζα,
Τ.Θ. 8, Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο). Η Intersys δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο είτε να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, είτε να μεταβάλει τους
όρους συμμετοχής, είτε να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα της, www.intersys.gr ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, η προωθητική ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή της ή
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση

 

Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Εγγραφής είναι ή αποδειχθεί άκυρη, μερικώς ή συνολικά, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.