Εταιρικό Προφίλ της Intersys

Δυναμική, Αξιόπιστη και Πολυδιάστατη: Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Intersys σήμερα. Σπουδαίες συνεργασίες και σημαντικά επιτεύγματα σφραγίζουν μία ιστορία περισσοτέρων από 50 κερδοφόρων χρόνων στην Ελληνική αγορά τεχνολογίας. Μετά από 5 δεκαετίες συνεχών εξελίξεων και προσαρμογών ανάμεσα σε προϊοντικές σειρές και κανάλια διανομής, η Intersys σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τομείς των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και στις Εκτυπωτικές λύσεις για το γραφείο και την Επαγγελματική Εκτύπωση, ξεκινώντας νέες συνεργασίες και κάνοντας επενδύσεις που ξεχωρίζουν στο σημερινό περιβάλλον. Εξέχουσα θέση μεταξύ των νέων συνεργασιών είναι η είσοδος της Intersys στην αγορά των οικιακών συσκευών, διανέμοντας αποκλειστικά την πρώτη παγκοσμίως μάρκα στον τομέα των MDA, Haier, όπως επίσης και τις Hisense και Telefunken, με την καθεμιά τους να στοχεύει σε διακριτά και σημαντικά τμήματα της αγοράς.

 

Αντιπροσωπεύοντας μερικούς από τους κορυφαίους οίκους του κόσμου, όπως οι Canon, Océ, Pioneer, NEC, Haier, Hisense, Duracell, TomTom, Telefunken και Gorenje, η Intersys προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες  που στοχεύουν στην ικανοποίηση τόσο των επαγγελματικών όσο και των δημιουργικών φιλοδοξιών των σύγχρονων ανθρώπων. Διεκδικώντας πάντα τις κορυφαίες θέσεις σε μερίδια αγοράς αλλά και στην υποστήριξη μετά την πώληση και την εμπιστοσύνη των πελατών της, συγκρινόμενη όχι μόνο με τους τοπικούς ανταγωνιστές αλλά και με τους συναδέλφους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, για κάθε brand υπό την επίβλεψή της, η Intersys έχει καταφέρει να βάλει μία συσκευή σχεδόν σε κάθε Ελληνικό σπίτι ή Επιχείρηση.

 

Η Intersys απασχολεί 140 εξειδικευμένους εργαζόμενους που στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 10.000 m2. Διεκπεραιώνει 170.000 γραμμές παραγγελιών τον χρόνο, με έναν μέσο χρόνο παράδοσης 2,59 ημερών. Έχοντας απευθείας εμπορικές συμφωνίες με 130 συνεργάτες που ελέγχουν 900 σημεία πώλησης και καλύπτουν το 95%  των πωλήσεων στον τομέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η Intersys κατατάσσεται σταθερά ως ο 6ος ή 7ος μεγαλύτερος προμηθευτής του συγκεκριμένου καναλιού.

 

Η Φωτογραφία και οι Εκτυπωτικές Λύσεις έχουν ταυτιστεί με το όνομα της Intersys τα τελευταία χρόνια. H Intersys κατέκτησε μερίδιο πάνω από 40%  με τις Canon DSLR cameras με κορυφαία επίδοση 51,5% (GfK DEC2011) κατά την διάρκεια όλων των ετών που είχε την αποκλειστική ευθύνη του brand (1993-2011). Στον τομέα των εκτυπωτικών λύσεων και της Επαγγελματικής εκτύπωσης, η Intersys (με τις Canon/ Océ), είναι παραδοσιακά ο δυναμικότερος διεκδικητής της πρώτης θέσης την τελευταία δεκαετία (1η θέση στο σύνολο της αγοράς των MFD με μερίδιο 24,5%, Infosource, SEP2013).

 

H Intersys έχει κατακτήσει τον τίτλο και την πιστοποίηση «Strongest Companies in Greece» από την ICAP, ως μία από τις ισχυρότερες εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, διερευνώντας πάντα ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη.

 

 

 

 

Information in English

 

Dynamic, Reliable and Multidimensional: These are the key traits of Intersys today. Great partnerships and important breakthrough achievements seal a history of more than 50 profitable years in the Greek market for technology. After five decades of constant evolution and transformation across product lines and channels, Intersys today holds a leading position in Greece in the areas of Electrical and Electronic Equipment, as well as Business Imaging and Professional Print, embarking in new ventures and investments which are exceptional in today\'s environment. Prominent among these new ventures is Intersys’ entering into the house appliances market exclusively representing world’s #1 MDA brand Haier, as well as Hisense and Telefunken, each of which addresses distinct and important market segments.

 

Representing some of the top brands in the world, such as Canon, Océ, Pioneer, NEC, Haier, Hisense, Duracell, TomTom, Telefunken and Gorenje, Intersys offers products and services aimed to meet the professional and creative aspirations of modern man. Always claiming the top positions in market shares but also in after sales support and customer loyalty, vis-a-vis not just local competitors but also colleagues in other European markets, for all the many brands in her care, Intersys has managed to put a product into almost every Greek house and office.

 

Intersys employs 140 highly skilled staff, housed in 10,000 sq meters of privately owned premises. Intersys delivers 170,000 order lines per year, in an average delivery time of 2.59 days. Having direct commercial agreements with 130 partners, who control 900 points of sale, which account for 95% of Total Durables market, Intersys is consistently listed 6th-7th supplier in value to the mass channel.

 

Photography along with printing solutions has been greatly identified with the name of Intersys in the recent years. Intersys has claimed 40%+ market shares in Canon DSLR cameras (51.5% GfK DEC2011) throughout the years when she had full responsibility for the brand (1993-2011). In the business and professional printing areas Intersys (with Canon/Oce) is traditionally a revered challenger for first place for the last 10 years (#1 total MFD market, 24.5% Infosource, SEP2013).

 

Intersys has been awarded the «Strongest Companies in Greece» certification of ICAP Group, as one of the most powerful companies in Greece, ready to dive into the challenges of the times with a constant eye for further investment and growth.