Με Δυνατότητα Εκτύπωσης

MP1211-LTSC

Επιτραπέζια Αριθμομηχανή Λογιστηρίου με πλήκτρο απόδοσης ρέστων