Φορητοί Προβολείς

NEC L50W ΝΕΟ

NEC V260 ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC.

NEC V230X ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC.

NEC V260X ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC

NEC V300X ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC.

NEC V260W ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC

NEC V300W ΝΕΟ

Η Απόλυτη Εμπειρία 3D με έναν 3D Ready Προβολέα DLP® της NEC