Καταψύκτες

Haier BD-103RAA

Καταψύκτης 103 λίτρων

Haier BD-143RAA

Καταψύκτης 146 λίτρων

Haier BD-203RAA

Καταψύκτης 203 λίτρων

Haier BD-319RAA

Καταψύκτης 319 λίτρων

Haier HCE105S ΝΕΟ

Καταψύκτης 102 λίτρων

Haier HCE221T ΝΕΟ

Καταψύκτης 221 λίτρων