Πολιτική για την ποιότητα


Η Intersys εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνέπεια στις απαιτήσεις του πελάτη, τη συνεχή υποστήριξή του και την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
 
Η επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρίας για τα παραπάνω, ήρθε αρχικά το 2000, μέσα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9002:94, για τον Τομέα των Ολοκληρωμένων Λύσεων.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2003, το πεδίο πιστοποίησης επεκτάθηκε για τη συνολική λειτουργία της Εταιρίας, η οποία πλέον έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000.

Προσφάτως στην Intersys δώθηκε το νέο πιστοποιητικό Σύστηματος Διαχείρησης σύμφωνα με το EN ISO 9001 : 2008, βάση των διαδικασιών TUV NORD CERT. Παρακαλώ πατήστε στο ακόλουθο link για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.Οι βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας όπως εκφράζονται μέσα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην Intersys είναι:

 •   Η πλήρης ταύτιση με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη, όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών ή προφορικών συμβάσεων αλλά και του διαφημιστικού υλικού της Εταιρίας. 

 •   Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2008. 

 •   Η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση του Πελάτη μετά την πώληση. 

 •   Η εποικοδομητική συνεργασία με τους προμηθευτές. 

 •   Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 •   Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

 •   Η σε βάθος διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και ο καθορισμός προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.


Σκοπός μας είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.  Στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.