Πολιτική για την ποιότητα


Η Intersys εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνέπεια στις απαιτήσεις του πελάτη, τη συνεχή υποστήριξή του και την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
 
Η επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρίας για τα παραπάνω, ήρθε αρχικά το 2000, μέσα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9002:94, για τον Τομέα των Ολοκληρωμένων Λύσεων.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2003, το πεδίο πιστοποίησης επεκτάθηκε για τη συνολική λειτουργία της Εταιρίας, η οποία πλέον έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000.

Προσφάτως στην Intersys δώθηκε το νέο πιστοποιητικό Σύστηματος Διαχείρησης σύμφωνα με το EN ISO 9001 : 2008, βάση των διαδικασιών TUV NORD CERT. Παρακαλώ πατήστε στο ακόλουθο link για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

 

TUVΟι βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας όπως εκφράζονται μέσα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην Intersys περιγράφονται στο σχετικό σύνδεσμο:

 

Πολιτική Ποιότητας Intersys