×
COVID-19 response

Οι δράσεις μας για τον COVID-19

H Intersys δραστηριοποιήθηκε άμεσα με την έναρξη της πανδημίας στην Ελλάδα φροντίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της. Στις ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας ανήκουν και μια σειρά ενεργειών επικοινωνίας. Παρακάτω σημειώνονται μερικές από αυτές.

Ολοκληρωμένη λύση MPS για τη Nikas

H Nikas από το 1966 που ξεκίνησε την αλλαντοποίηση μέχρι και σήμερα κατάφερε να βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Μία ελληνική εταιρεία προσηλωμένη στα προϊόντα υψηλής ποιότητας έχοντας πάντα τις ανάγκες του καταναλωτή ως προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, εσωτερικά πρόκειται για μία εταιρεία που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και φροντίζει ώστε η εργασιακή τους καθημερινότητα να κυλάει παραγωγικά και ομαλά.

Η πρόκληση

Στόχος της εταιρείας ήταν να αξιοποιηθεί ο διαθέσιμος τεχνολογικός εξοπλισμός για την βελτιστοποίηση των καθημερινών εργασιών εκτύπωσης καθώς και να παραστεί δυνατή η ασφαλής ψηφιοποίηση εγγράφων. Υπήρχε ένα αποκεντρωμένο σύστημα εκτυπώσεων χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης που οδηγούσε στον αναποτελεσματικό έλεγχο του κόστους εκτύπωσης και μειωμένη αποδοτικότητα.

Η λύση

Καθώς το κύριο μέλημα του πελάτη ήταν η δημιουργία ενός κεντρικού και συνολικού συστήματος ελέγχου και επιτήρησης των διαδικασιών εκτύπωσης και σάρωσης της επιχείρησης, η Intersys προχώρησε στη συγκρότηση ενός συστήματος που περιέλαβε σύγχρονο εξοπλισμό και ενοποιημένο περιβάλλον λογισμικού διαχείρισης με άμεσα αποτελέσματα:

Μείωση 53% σε ετήσια έξοδα εκτύπωσης

Μείωση ετήσιου όγκου εκτυπώσεων κατά 39.7%

Εξοικονόμηση 77k σελίδων χαρτιού, δηλαδή 154 πακέτων χαρτιού 500 φύλλων Α4

Ενιαία, κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης εκτυπώσεων με τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης

Αύξηση παραγωγικότητας εργασιακής καθημερινότητας

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε

Η Intersys αξιοποίησε το συνδυασμό του ισχυρού hardware των εκτυπωτικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων της Canon με το ευέλικτο και επεκτάσιμο λογισμικό uniFLOW. Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε μια απόλυτα ενοποιημένη λύση για να διαχειρίζεται ο πελάτης όλες τις ροές εργασίας εκτύπωσης και σάρωσης, καθώς και τις συσκευές του, με τους όρους που καθορίζει η φύση των εργασιών του.

Με την παρακολούθηση και καταγραφή των εκτυπώσεων και σαρώσεων που πραγματοποιούνται, ο διαχειριστής του IT μπορεί να προβαίνει σε παρακολούθηση εξόδων, έλεγχο ταυτότητας χρηστών και έλεγχο λειτουργιών, καθώς είναι σε θέση να πραγματοποιεί ομαδική διαχείριση των πόρων ανά ομάδα εργαζομένων.

Η λύση uniFLOW δίνει επίσης τη δυνατότητα υποστήριξης και ελέγχου τιράζ εγγράφων κάθε όγκου, μέσα από ένα και μόνο interface ελέγχου, ενώ παρέχει συνολική εικόνα και έλεγχο όλων των συσκευών της επιχείρησης, μεγιστοποιώντας έτσι την απόδοση της επένδυσης του πελάτη, χάρη στην υποστήριξη εγκαταστάσεων με συστήματα διαφορετικών δυνατοτήτων και προδιαγραφών.

Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος, τόσο από την πλευρά του hardware, με επιπρόσθετες συσκευές επέκτασης της χωρητικότητας και της προετοιμασίας εγγράφων, όσο και με τη δυνατότητα εκτύπωσης με τη χρήση φορητών έξυπνων συσκευών με ασύρματη δικτύωση.

Η προστιθέμενη αξία της Intersys

Η λύση που παρείχε η Intersys στη Nikas πραγματοποιήθηκε με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του εκτυπωτικού στόλου της, και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος λογισμικού για την συνολική παρακολούθηση των διαδικασιών δημιουργίας, επεξεργασίας και ροής εγγράφων της εταιρείας, χωρίς όμως να διαταραχθούν οι εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας.

Η Intersys, διαθέτοντας μεγάλη πείρα από παρόμοιες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένων συστημάτων διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης (Managed Print Service – MPS) και πληροφοριών (Managed Document Service – MDS), οργάνωσε την παροχή λύσης στον πελάτη, ξεκινώντας από μια προκαταρκτική φάση με υπηρεσία συμβουλευτικής, που προηγήθηκε της φάσης της υλοποίησης, και η οποία αποκάλυψε τα αδύναμα σημεία και τις περιοχές όπου θα έπρεπε να εστιάσει η λύση.

Σε κάθε στάδιο, ο πελάτης ενημερώνεται για την απόδοση της λύσης και με συγκεκριμένα metrics, για την απόδοση των συστημάτων, το ποσοστό εξοικονόμησης και τα πρακτικά οφέλη που απολαμβάνει, για να έχει πλήρη διαφάνεια και εικόνα της επένδυσής του.

INTERSYS CASE STUDIES

VIEW ALL -
TOP