×

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CANON

Το Φορτηγό Υβριδικής Εργασίας της Canon έρχεται και στην Ελλάδα και αποτελεί ένα ζωντανό demo των πιο σύγχρονων λύσεων υβριδικής εργασίας της Canon. Δηλώστε συμμετοχή και μάθετε τα πάντα για το πως μπορούν οι λύσεις τεχνολογίας της Canon να σας βοηθήσουν να απελευθερώσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας.

Ολοκληρωμένη λύση ψηφιακού μετασχηματισμού για τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί έναν ιδιωτικό οργανισμό ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που χρησιμεύει ως πρότυπο αναφοράς, από το έτος της ιδρύσεώς του, το 1984. Στα 11.000 τ.μ. των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών του με 8 νοσηλευτικές μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 9 συνεργαζόμενα κέντρα αιμοκάθαρσης σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και με το εκτεταμένο του δίκτυο, αποτελούμενο από 1.800 διακεκριμένους ιατρούς κάθε ειδικότητας, είναι σε θέση να εξυπηρετεί δύσκολες περιπτώσεις ασθενών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι πελάτης MPS της Intersys/Canon από τον Δεκέμβριο του 2013 και προχώρησε μαζί με την εταιρεία μας σε ένα 5ετές πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών του, με επίκεντρο τη ροή πληροφορίας και τον εξορθολογισμό των συστημάτων Πληροφορικής του, με βάση την πλατφόρμα οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακών πληροφοριών Canon Therefore™.

Η πρόκληση

Παρά το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν τα κέντρα του Ομίλου, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη η αναδιαμόρφωση του συστήματος ροής και ελέγχου της ψηφιακής πληροφορίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την γρηγορότερη αντιμετώπιση των περιστατικών, την ασφαλέστερη διακίνηση εμπιστευτικών δεδομένων, την προστασία του απορρήτου και τη συμμόρφωση με τους νέους ρυθμιστικούς κανονισμούς που διέπουν όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Intersys προχώρησε σε ένα διερευνητικό στάδιο εντοπισμού των βασικών τομέων εντός της εταιρείας, που επιδέχονται βελτίωσης και επικεντρώθηκε:

• Στην ψηφιοποίηση της έντυπης πληροφορίας και τη δραστική μείωση χαρτιού και εκτυπώσεων
• Στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών
• Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών, με εισαγωγή αυτοματισμών και αναβάθμιση του παλιού εξοπλισμού
• Στη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των διακινούμενων εγγράφων και τη διαβάθμιση της πρόσβασης μόνο σε πρόσωπα υψηλής εμπιστευτικότητας
• Σε αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων
• Σε εισαγωγή διαδικασιών βάσει σταθερών εταιρικών πρότυπων και εσωτερικών κανονισμών
• Στη χρήση data analytics για την προληπτική αποφυγή μελλοντικών δυσλειτουργιών και σπατάλης

Οι παραπάνω άξονες προσέδωσαν στην διαμορφωμένη λύση μεγαλύτερη ευελιξία και απλότητα στο σύστημα Πληροφορικής του Ομίλου και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις εσωτερικές του διαδικασίες.

Η λύση

Η Intersys έλαβε ως πρότυπο της λύσης που ανέπτυξε για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, την αντίστοιχη που είχε εφαρμοστεί στο Hopital du Valais στην Ελβετία, το οποίο αποτελεί πρότυπο οργάνωσης στον κλάδο των παροχών υγειονομικής περίθαλψης.

Η ειδικά προσαρμοσμένη πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων και ελέγχου εσωτερικών διαδικασιών κάλυψε όλο το φάσμα της λειτουργίας και όλων των εργασιακών κέντρων, από τα εργαστήρια και τις κλινικές, τα διοικητικά και λογιστικά γραφεία, το γραφείο εξυπηρέτησης και τα data centers, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της συνολικής υποδομής.

Συνοπτικά, οι βασικές παράμετροι που επέφεραν διαφοροποίηση σε σχέση με την πρότερη διαδικασία που ακολουθούνταν, είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ομοιομορφία: Όλοι οι χρήστες συμπληρώνουν μια κοινή ηλεκτρονική φόρμα αντί να ακολουθούν διαφορετική μέθοδο κάθε φορά.

Αυτοματοποίηση: Ο κάθε ρόλος ασχολείται μόνο με την δική του διαδικασία, μόλις την ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα κρίνει αυτόματα που πρέπει να προωθήσει το εξοδολόγιο.

Ταχύτητα: Η ψηφιοποίηση των εγγράφων και η ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτησή τους επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Τα τιμολόγια μπορούν να φωτογραφηθούν με κινητό ή να σκαναριστούν.

Ασφάλεια και Διασφάλιση Διαδικασιών: Εκτός από την ταχύτητα, η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων διασφαλίζει πως δεν θα υπάρξει απώλεια αυτών.

Αρχειοθέτηση: Αυτόματη αρχειοθέτηση και εύκολη εύρεση ιστορικών στοιχείων..

Οικονομία: Κάθε εξοδολόγιο ελέγχεται επίσης σε σχέση με τα οικονομικά όρια που έχουν τεθεί και σε περίπτωση υπέρβασης, ενημερώνεται το αρμόδιο άτομο και το σύστημα αναμένει την ενέργειά του.

Η λύση αναπτύχθηκε σε 3 φάσεις:

Pre –Phase: Εγκατάσταση πιλοτικής έκδοσης λογισμικού
Phase 1 ΗQ’s: 500 χρήστες & 10 workflows
Phase 2 Medical – Core Business: 2500 χρήστες – Full workflow deployment / Συνεργασία MPS και Business Ομίλου Ιατρικού Αθηνών / Αυτόματη Ροή Εργασιών (MPS Applet)

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε

Ο κεντρικός ρόλος που έπαιξε η πλατφόρμα Therefore™ στην ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου, είχε τα εξής αποτελέσματα:

• Σταθερότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη
• Είναι εύκολα διαχειρίσιμη από το προσωπικό IT του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
• Διευκολύνει την απομακρυσμένη δικτυακή πρόσβαση
• Διασφαλίζει διαφορετικά επίπεδα και τύπους πρόσβασης
• Είναι σε θέση να τηρεί ιστορικό των δεδομένων
• Δίνει τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των εγγράφων
• Αποτελεί scalable λύση με μεγάλες δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης
• Είναι Mobile Ready και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση από οπουδήποτε κι αν βρίσκεται το προσωπικό

Σπουδαίο ρόλο στη λύση παίζει η διαχείριση βασιζόμενη σε πρόσβαση από το Web, μέσω της κατασκευής κεντρικού Portal, με μεγάλο βαθμό διαφάνειας και ευκολίας για τον IT admin, για την επιβολή πολιτκών ασφάλειας (Security Policies). Το portal επιτρέπει την ενσωμάτωση στο intranet του Ομίλου με δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς χρήστες, τη δημιουργία Web Access Repository, καθώς και την απομακρυσμένη πρόσβαση και αποθήκευση εγγράφων. Στις μελλοντικές προοπτικές αναβάθμισης της πλατφόρμας εντάσσονται:

• Υλοποίηση όλων των εσωτερικών διαδικασιών μέσω του Therefore™
• Ολοκλήρωση του Portal για κάθε είδους αρχείο
• Ψηφιοποίηση παλαιών ιατρικών φακέλων και ιατρικού αρχείου

Η προστιθέμενη αξία της Intersys

Το κρίσιμο έργο που παρέχει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, απαιτεί έναν κορυφαίο τεχνολογικό πάροχο και συνεργάτη, τον οποίο οι ιθύνοντές του αναγνώρισαν στην Intersys. Μέσω της προσαρμοσμένης και καλά μελετημένης λύσης που εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε, ειδικά για τις ανάγκες του Ομίλου, ο οργανισμός απέκτησε εξελιγμένες δυνατότητες ελέγχου του κόστους των εσωτερικών διαδικασιών, δραστική μείωση της σπατάλης σε αναλώσιμα, καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η υψηλή τεχνογωσία της Intersys σε συνδυασμό με τη δοκιμασμένη λύση Therefore™ από έναν καταξιωμένο προμηθευτή, την Canon, έδωσε τη δυνατότητα στον Όμιλο, όχι απλώς να μπορεί να διαχειρίζεται ευκολότερα και αποδοτικότερα την ψηφιακή του πληροφορία, αλλά και να απλοποιήσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, να έχει πλέον μοναδική ευκολία στην αναζήτηση ιστορικού των ασθενών και τη γρηγορότερη κάλυψη των περιστατικών, ενώ με την άμεση ψηφιοποίηση των εγγράφων, μειώθηκε στο ελάχιστο η γραφειοκρατική καθυστέρηση, αποκτήθηκε ιχνηλασιμότητα, ταχύτητα στην πρόσβαση και διατήρηση ιστορικού αρχείων με μεγάλο βάθος χρόνου.

INTERSYS CASE STUDIES

VIEW ALL -
TOP