Η Intersys επιλέγοντας την IRIS, προσφέρει τις καλύτερες λύσεις σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης εγγράφων και καινοτομίες σε έγγραφα PDF

Iris

Λύσεις σάρωσης

Δημιουργία αποδοτικών λύσεων σάρωσης εγγράφων

Η Intersys μέσω της IRIS, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).
 
Οι εταιρείες λαμβάνουν έγγραφα σε πολλές μορφές από διάφορα κανάλια. Είναι ζωτικής σημασίας να είναι σε θέση να ενσωματώσουν σχετικές πληροφορίες από αυτά τα έγγραφα στα συστήματα της εταιρείας τους για να διασφαλίσουν την αποδοτική τους λειτουργία και κατ’επέκταση να αυτοματοποιήσουν χρονοβόρες διαδικασίες και ροές εργασιών εγγράφων.  
 
Με τις λύσεις IRIS μπορείτε να μετασχηματίσετε την πληροφορία από την έντυπη μορφή σε ένα αποδοτικό ψηφιακό περιβάλλον που σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε την πληροφορία στρατηγικά και να εξαλείψετε τυχόν λάθη που προκύπτουν όταν οι πληροφορίες εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα. Έτσι, τα τμήματά σας μπορούν να εργαστούν ταχύτερα και να εστιάσουν σε δραστηριότητες μεγαλύτερης στρατηγικής σημασίας.
 
Πιο συγκεκριμένα, το IRIS μπορεί μετά την εξαγωγή των επιθυμητών πληροφοριών από το έγγραφο να το αποθηκεύσει σε,
•    Φάκελο
•    Cloud (OneDrive / Google Drive / Dropbox)
•    Sharepoint
•    Therefore
•    Να το στείλει σε email
 
Αποθηκεύστε τα έγγραφά σας μαζί με τα δεδομένα που εξήχθησαν από αυτά στο τοπικό σας δίκτυο, στο cloud ή απευθείας σε μια από τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.
 
Η συμπίεση μέσω της τεχνολογίας iHQC μειώνει μέχρι και 50 φορές το αρχικό μέγεθος του αρχείου κρατώντας υψηλά την ποιότητα του αρχείων σας.  
 
Πώς μπορούν οι λύσεις IRIS να βοηθήσουν την επιχείρησή σας;
 
Επιχειρηματικές Προκλήσεις
•    Λήψη πληροφοριών από έγγραφα που λαμβάνονται μέσω διαφόρων καναλιών
•    Εξάλειψη σφαλμάτων και μείωση του κόστους συλλογής πληροφοριών
 
Οφέλη
•    Ενιαία λύση για τη λήψη πληροφοριών από χαρτί (σαρωτές) και ψηφιακά αρχεία (φάκελοι παρακολούθησης, cloud, email)
•    Γρήγορη σάρωση, αυτόματη ταξινόμηση, ευρετήριο, επικύρωση και εξαγωγή δεδομένων και εγγράφων στην επιλεγμένη μορφή
•    Συμπληρώστε αυτόματα τις ECM, τα συστήματα Cloud ή τις ροές εργασιών εγγράφων με τα εξαγόμενα ευρετήρια.
•    Ενίσχυση επιχειρηματικών διαδικασιών και αύξηση της αποδοτικότητας

TOP