Η Intersys έχει επιλέξει τις λύσεις της N-ABLE για να παρέχει υπηρεσίες ΙΤ από απόσταση που μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία.

Λύσεις N-ABLE

Αξιοπιστία, προστασία και ασφάλεια των τεχνολογικών σας υποδομών από απόσταση

Αξιοποιήστε τη δυνατότητα κορυφαίας τεχνικής υποστήριξης και άριστης λειτουργίας των υποδομών ΙΤ χωρίς να επενδύσετε στη δημιουργία ενός δικού σας τμήματος ΙΤ

Η Intersys με την τεχνογνωσία της στις λύσεις N-ABLE προσφέρει επαναστατικές υπηρεσίες σχεδιασμένες με γνώμονα τις απαιτήσεις των πελατών της στην Ελληνική αγορά.

Πλήρεις δυνατότητες απομακρυσμένης εποπτείας, διαχείρισης και προληπτικών ενεργειών επιτρέπουν στις εταιρείες να εστιάσουν στο αντικείμενο των εργασιών τους και όχι στη συντήρηση συστημάτων ΙΤ ή σε χρονοβόρες διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης.

TOP