Remote IT

Οι λύσεις Remote IT της Intersys αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας σήμερα, προσφέροντας το IT ως υπηρεσία και επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εστιάσουν στις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες.

Συνδυάζονται με υπηρεσίες παροχής εξοπλισμού-ως-υπηρεσία (Device as a Service) δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο στο οποίο μια εταιρεία αντιμετωπίζει τις τεχνολογικές της υποδομές – συνολικά- ως υπηρεσία.

Παραμετροποίηση και κλιμάκωση για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς

Οι λύσεις Remote IT παρέχονται σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια προσφέροντας μοναδική ευελιξία σε εταιρείες που δεν διαθέτουν πολυπληθή τμήματα ΙΤ εσωτερικά. Η Intersys σχεδιάζει, παραμετροποιεί και εφαρμόζει λύσεις ειδικά για τις απαιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαχείριση κύριων λειτουργιών ΙΤ

Antivirus, data και email backup. Το θεμελιώδες περιβάλλον λειτουργικότητας μιας επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της καλύπτεται από τις managed υπηρεσίες της Intersys.

Device as a Service

Προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογίας με τη λογική υπηρεσίας. Αφαιρεί από τους πελάτες τους κινδύνους λανθασμένων επιλογών ή της χρήσης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.

Απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείριση συστημάτων.

Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας εφαρμογών και εταιρικών υποδομών IT απομακρυσμένα από τους ειδικούς της Intersys.

Τεχνολογία που αναιρεί την πολυπλοκότητα και προστατεύει την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης

Οι λύσεις Remote IT της Intersys παρέχουν το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση: Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων και υποδομών τεχνολογίας χωρίς η επιχείρηση να έχει ένα απαραίτητο εσωτερικό τμήμα ΙΤ.

IT Service - Managed Antivirus

Συνεχής προστασία όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, διατηρώντας την επιχείρηση ασφαλή από κακόβουλες ενέργειες.

IT Service - Managed Backup

Η διατήρηση αρχείου ασφαλείας των δεδομένων της κάθε επιχείρησης αποτελεί ότι πιο βασικό για την βιωσιμότητά της.

IT Service - Λύση DaaS

Η Intersys προσφέρει στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μισθωμένο (leased) εξοπλισμό - μια λύση DaaS (Device as a Service).

IT Service - Managed Antivirus

Συνεχής προστασία όλο το 24ωρο,  7 ημέρες την εβδομάδα, διατηρώντας την επιχείρηση ασφαλή από κακόβουλες ενέργειες.

IT Service - Κοινό Λογισμικό Anti-Virus

Ένα κοινό λογισμικό Anti-Virus δεν είναι αρκετό για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης καθώς:

 • Δεν είναι σε θέση να καταπολεμήσει συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας μιας εταιρείας
 • Απαιτεί χειροκίνητη παρακολούθηση και συντήρηση προκειμένου να παραμένει ενημερωμένο και αποτελεσματικό
 • Απαιτεί συνεχείς αποφάσεις εκ μέρους του τελικού χρήστη για να λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο
 • Δεν παρέχει συνεπή ενημέρωση των εκδόσεών του σε όλους τους υπολογιστές της επιχείρησης
 • Δεν παρέχει δυνατότητα συνολικής εποπτείας και κεντρικής διαχείρισης

Λογισμικό Managed Antivirus

Αντιθέτως, το ειδικό λογισμικό Managed AntiVirus που παρέχει η υπηρεσία της Intersys προσφέρει:

 • Προληπτική και ανωτέρου επιπέδου ασφάλεια, συνεχή επαγρύπνηση και διαχείριση
 • Διαθέτει κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης και ενημέρωσης του λογισμικού, διασφαλίζοντας ότι η τελευταία έκδοσή του θα βρίσκεται σε όλα τα συστήματα της επιχείρησης
 • Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης, προκειμένου να αποφεύγονται τα σφάλματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος και η σπατάλη χρόνου
 • Αξιοποιεί την τεχνογνωσία των ειδικών επαγγελματιών της Intersys

IT Service - Managed Backup

Η διατήρηση αρχείου ασφαλείας των δεδομένων της κάθε επιχείρησης αποτελεί ότι πιο βασικό για την βιωσιμότητά της. Η ανάκτηση δεδομένων δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα και η λύση Managed BackUp της Intersys εξασφαλίζει, ότι τα πολύτιμα δεδομένα της επιχείρησης δε θα εκτεθούν σε κίνδυνο απώλειας ή/και υποκλοπής.

 

IT Service - Τυπικά Εργαλεία Backup

H εφαρμογή πολιτικών backup με βάση τα τυπικά εργαλεία στο λειτουργικό σύστημα ή με επιλογή μη διαχειρίσιμων λύσεων δεν επαρκούν καθώς:

 • Επαφίενται στις τεχνικές δυνατότητες, την εμπειρία και τη συνέπεια κάθε χρήστη
 • Είναι πρακτικά αδύνατο να δημιουργήσουν ένα ασφαλές πλαίσιο προστασίας δεδομένων
 • Απαιτούν πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο
 • Έχουν ανάγκη από διαχείριση κεντρικού επιπέδου

IT Service - Managed Backup

Αντίθετα, η υπηρεσία Managed Backup της Intersys εξασφαλίζει

 • Ανάγκες μικρότερου storage και bandwidth
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αντιγράφων και μικρότερο downtime
 • Σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάκτηση δεδομένων
 • Μείωση κόστους εξοπλισμού hardware

Προμήθεια Εξοπλισμού ως Υπηρεσία

Η Intersys προσφέρει μια επιπλέον δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για την παροχή μισθωμένου (leased) εξοπλισμού hardware, μέσω της ολοκληρωμένης λύσης DaaS (Device as a Service). Σχεδιασμένη έτσι, ώστε να ενισχύει τη λειτουργικότητα των άλλων υπηρεσιών ΙΤ, η DaaS αποτελεί την ιδανική λύση για πελάτες καθώς προσφέρει:

Ενιαία διαχείριση πολλαπλών συσκευών και πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων

Ευέλικτο οικονομικό σχεδιασμό με προβλέψιμο κόστος

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των συσκευών

Εξελιγμένες δυνατότητες προληπτικής διαχείρισης

Απομακρυσμένη Διαχείριση Remote IT

Επιπλέον η Intersys αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στη διαχείριση συστημάτων ΙΤ, προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών από απόσταση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απροβλημάτιστη λειτουργία του συνόλου των υποδομών μιας επιχείρησης με μικρό μηνιαίο κόστος και χωρίς καμιά ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Συνεργάτες Τεχνολογίας

TOP