ReadyHR

Το ReadyHR είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που συγκεντρώνει όλη την πληροφορία και τις διαδικασίες που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιχείρησή σας.

Your HR Business Partner

Με το ReadyHR μπορείτε να οργανώσετε και να παρακολουθήσετε κεντρικά όλα τα σημαντικά στοιχεία των υπαλλήλων και να αυτοματοποιήσετε σημαντικές λειτουργίες όπως η επιλογή στελεχών, οι παροχές, οι εγκρίσεις αδειών και η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

Έτσι, η πιο σημαντική πληροφόρηση αλλά και οι πιο ουσιαστικές λειτουργίες ενός τμήματος HR πραγματοποιούνται άμεσα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.

Δείτε το ποσό που εξοικονομεί η εταιρεία σας με το ReadyHR

Οι διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού όπως άδειες, αξιολόγηση, διαχείριση εξοπλισμού και άλλα, απαιτούν χρόνο και κοστίζουν στην επιχείρησή σας. Με την εφαρμογή του Therefore και του ReadyHR επιταχύνετε και αυτοματοποιείτε τις διαδικασίες αυτές εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Δείτε το ποσό που εξοικονομεί η δική σας επιχείρηση με την εφαρμογή του ReadyHR, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο calculator.

Intersys ReadyHR

Your HR Business Partner

Η Intersys συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους ειδικούς του HR για να αναπτύξει μία εφαρμογή έτοιμη για να δώσει λύση στη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τι είναι η υπηρεσία ReadyHR;

Είναι μία ενιαία πηγή δεδομένων HR και ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισής τους, σε μία εύχρηστη πλατφόρμα με φιλικό interface.

To ReadyHR βασίζεται στο cloud και συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και αυτοματοποιεί πληροφορίες των εργαζομένων γρήγορα και κεντρικά, διευκολύνοντας όλες τις λειτουργίες HR (με την εξαίρεση της μισθοδοσίας), επιτρέποντας στον οργανισμό σας να βελτιώσει τη διαχείριση των υπαρχόντων εργαζομένων, να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία επιλογής, πρόσληψης και ενσωμάτωσής τους και να αυξήσει τη συνολική τους ικανοποίηση και παρακίνηση

Με το ReadyHR μπορείτε:

  • Να διαχειρίζεστε τις άδειες του προσωπικού με εύκολη εγκριτική ροή, υπολογισμό ετήσιων δικαιωμάτων αδείας καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής report
  • Να έχετε ένα εύχρηστο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Nα οργανώσετε και να ψηφιοποιήσετε τα αρχεία και την πληροφορία για τις προσλήψεις εργαζομένων και την επιλογή προσωπικού (βιογραφικά, συνεντεύξεις, αξιολόγηση και επιλογή)
  • Να διατηρείτε φάκελο εργαζομένων έχοντας άμεση πρόσβαση σε αρχεία όπως σύμβαση, πτυχία, εκπαιδεύσεις, παροχές
  • Να έχετε άμεση εικόνα και να διαχειρίζεστε τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με έναν εργαζόμενο όπως laptop, τηλέφωνο, αυτοκίνητο
  • Και όλα αυτά να γίνονται και απομακρυσμένα

Διαχείριση Αδειών Προσωπικού

Με το ReadyHR, ολόκληρη η ομάδα μπορεί να υποβάλει τα αιτήματά της αδείας εύκολα διαδικτυακά. Είτε πρόκειται για ετήσια άδεια, γονική άδεια, άδεια μητρότητας ή άλλη, οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώσουν τα αιτήματά τους με ευκολία και η διοίκηση μπορεί να έχει άμεσα εικόνα.

Κεντρική αποθήκευση πληροφοριών

Συλλέξτε πληροφορίες εργαζομένων (στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων, δικαιώματα ετήσιας άδειας, πληροφορίες μισθοδοσίας και βαθμολογίες απόδοσης) σε ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης, με εύκολη πρόσβαση για οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

Παρακολούθηση εξοπλισμού

Παρακολουθήστε όλη την πληροφορία για τον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με τον εργαζόμενο (laptop, κινητό, αυτοκίνητο) και διαχειριστείτε τον εξοπλισμό γρήγορα και άμεσα.

Επιλογή προσωπικού

Οργανώστε με το ReadyHR πληροφορίες και έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πρόσληψης, όπως βιογραφικά, συνεντεύξεις και αξιολογήσεις εργαζομένων. Αποκτήστε έτσι εύκολη διαχείριση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση ώστε να μπορείτε να ξεχωρίσετε και να επιλέξετε τον κατάλληλο υποψήφιο.

Διαδικασία ενταξης νέων υπαλλήλων

Δημιουργήστε υποχρεωτικές λίστες ελέγχου για να τεκμηριώνετε τυχόν αρχεία που έχετε λάβει, αυτόματα στο σύστημά σας από την πρώτη μέρα του υπαλλήλου σας στην εταιρεία! Μηδενίστε τον χρόνο που ξοδεύετε από την υπογραφή των συμβάσεων, τη διαχείρισή τους και τη ρύθμιση των νέων υπαλλήλων στα εσωτερικά σας συστήματα.

Συμμόρφωση με GDPR

Όλα τα έγγραφα, τα δεδομένα και οι πληροφορίες φυλάσσονται με πλήρη συμμόρφωση του κανονισμού GDPR. Με το ReadyHR προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα από κυβερνοεπιθέσεις και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες στο cloud.

Παροχές εργαζομένων

Αυτοματοποιείστε την καταγραφή και την αρχειοθέτηση βασικών εγγράφων των εργαζομένων και δεδομένων που σχετίζονται με παροχές εργαζομένων, όπως στοιχεία ιατρικής ασφάλισης, σύνταξης και άλλα και μειώστε τον χρόνο που αφιερώνετε σε πολλά αρχεία από το τμήμα HR.

Διαχείριση απόδοσης και reporting

Δημιουργήστε με το ReadyHR ένα πλαίσιο στόχων για τους υπαλλήλους σας και ενεργοποιήστε έναν μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης στην εταιρεία. Το ReadyHR ενσωματώνει ένα εύχρηστο και πλέον σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης, ώστε εύκολα να έχετε πλήρη εικόνα για την απόδοση των εργαζομένων.

Χωρίς εκταμίευση

H πλατφόρμα ReadyHR της Intersys προσφέρεται με μηνιαία συνδρομή, κάτι που δεν απαιτεί σημαντική εκταμίευση για την επιχείρησή σας. Η διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σαν SaaS (Software as a Service) θα σας λύσει τα χέρια, προσφέροντας σας ευελιξία.

Πλεονεκτήματα ReadyHR

Με το ReadyHR έχετε ένα all-in-one εργαλείο HR. Οι δυνατότητες και τα εργαλεία που περιλαμβάνει οδηγούν στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε καλύτερο αποτέλεσμα στη διαχείριση υπαρχόντων εργαζομένων ή στην επιλογή νέων στελεχών.

Μείωση χρόνου και λαθών από το Τμήμα HR

H οργάνωση όλων των απαραίτητων αρχείων, πληροφοριών και διαδικασιών που αφορούν ένα τμήμα προσωπικού, οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μεταφρασμένο σε ώρες εργασίας αλλά και σε μείωση λαθών.

Επιτυχής επιλογή νέου Ανθρώπινου Δυναμικού

Ένα πλήρες και άμεσα διαθέσιμο αρχείο στοιχείων υποψηφίων μαζί με ένα εύχρηστο και γρήγορο εργαλείο αναζήτησης και σύγκρισης πληροφορίας, οδηγεί σε καλύτερο παραγόμενο αποτέλεσμα, που σε αυτήν την περίπτωση είναι η επιλογή πιο κατάλληλων νέων ταλέντων.

Βελτίωση απόδοσης & ικανοποίησης εργαζομένων

Με το εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, η διαδικασία γίνεται εύκολη και απλή. Έτσι πολλές εταιρείες που δεν έχουν καταφέρει να καθιερώσουν μια σωστά δομημένη διαδικασία αξιολόγησης, το κάνουν με το ReadyHR και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση του προσωπικού και στην απόδοσή του.

Υπολογισμός Επιδότησης για τα Ready προϊόντα με βάση το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία Μμε"

Επιλέξτε τους υπαλλήλους της εταιρείας σας και δείτε την επιδότηση που δικαιούστε με βάση το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία Μμε". Ύστερα επιλέξτε το Ready προϊόν και τους μήνες συνδρομής που επιθυμείτε και δείτε στην πράξη το μέγεθος της επιδότησης και την ίδια συμμετοχή σας που είναι μόλις το 10% του κόστους.

1
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
Μέγιστο επιδοτούμενο ποσό
Κόστος ανά μήνα
Συνολικό κόστος
Ποσό που θα πάρετε ως επιδότηση
Ποσό που πληρώνετε με ίδια συμμετοχή €‎

Συχνές ερωτήσεις για τις λύσεις Ready της Intersys

Οι λύσεις Ready by Intersys έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησή σας. Μπορούν όμως να συνδεθούν με υπάρχουσες εφαρμογές; Παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης για τη δική σας επιχείρηση; Υπάρχει ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου για την απόκτησή τους; Δείτε τις απαντήσεις σε αυτές και πολλές ακόμη συχνές ερωτήσεις.

Το ReadyHR με μηνιαία συνδρομή

Το ReadyHR προσφέρεται με μηνιαία συνδρομή, χωρίς καμία αρχική εκταμίευση για την εταιρεία σας. Σήμερα με τη βοήθεια του προγράμματος Ελλάδα 2.0 μπορείτε να έχετε μέχρι και 36 μήνες συνδρομή, με μόνο 10% ίδια συμμετοχή.

Intersys - Canon Platinum Partner

Στην Intersys είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που εκπροσωπούμε την Canon στην Ελλάδα ως ο μοναδικός Platinum Partner.

Από τη μία πλευρά η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία της Intersys στον χώρο της εκτύπωσης και της αυτοματοποίησης και από την άλλη πλευρά η καινοτομία και η εγγύηση του ονόματος της Canon, μίας από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, έχουν δημιουργήσει μια πολυετή, ισχυρή και αμοιβαία επικερδή συνεργασία.

TOP