Η Intersys παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη λύση ανάλυσης video, για ανώτερο επίπεδο ασφάλειας με τη συνεργασία της με την Milestone Systems.

Λύσεις Milestone Systems

Λύσεις λογισμικού ανάλυσης video

Ασφάλεια ανώτερου επιπέδου με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής

Η Intersys με τη συνεργασία της με την Milestone Systems παρέχει τις πλέον προηγμένες λύσεις software για ανάλυση video από ψηφιακές κάμερες, ενισχύοντας σημαντικά τις λύσεις ασφάλειας.

Το λογισμικό της Milestones χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 500χιλ. εγκαστασάσεις, σε 27 χώρες για περισσότερα από 20 χρόνια.
Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες ολοκλήρωσης που επιτρέπουν τη δημιουργία παραμετροποιημένων λύσεων για πρακτικά οποιαδήποτε απαίτηση.

TOP