Εφαρμογή της λύσης του Therefore για την Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε.

Τα Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε. αποτελούν μια πρόταση που συνδυάζει αρμονικά τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού παντοπωλείου όπως το οικείο περιβάλλον, την άμεση εξυπηρέτηση, την ποικιλία και τη φρεσκάδα των προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Η Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε. έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μιας και οι αξίες της είναι αφιερωμένες στον σεβασμό και στην επένδυση στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στα κεντρικά της γραφεία οι 95 εργαζόμενοι εξυπηρετούν άμεσα και στο έπακρο όλα τα καταστήματα της αλυσίδας, διακινώντας τους 4.300 προϊοντικούς κωδικούς που υπάρχουν προς διάθεση, από περίπου 500 Έλληνες και ξένους προμηθευτές, με τις καθημερινές παραγγελίες να αγγίζουν τις 11.000.

Ο στόχος

Η Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε. είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση του τμήματος προμηθειών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση πιθανών λαθών μέσα από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας και την επίτευξη πλήρους διαφάνειας κάθε βήματος.

Οι προκλήσεις

-Τα αιτήματα και οι επικοινωνίες που είχαν να κάνουν με τις προμήθειες ήταν διάσπαρτα στον οργανισμό
-Η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων προμηθειών γινόταν με έντυπη, χρονοβόρα διαδικασία
-Το auditing των προσφορών και της τιμολόγησης γινόταν μη αυτόματα, απαιτώντας χρόνο και αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους.

Η λύση

Η Intersys αναλαμβάνοντας το project προχώρησε σε διεξοδική μελέτη και ανάλυση των διαδικασιών του τμήματος προμηθειών του πελάτη, καταγράφοντας τα σημεία προς βελτίωση. Οι χειρωνακτικές διαδικασίες και οι χρονοβόροι έλεγχοι είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των τμημάτων δημιουργώντας και επισφάλειες στο θέμα των ελέγχων. Η λύση που προτάθηκε και εφαρμόστηκε ήταν αυτή του Therefore. Με την εφαρμογή του όλη η συγκέντρωση των αιτημάτων προμηθειών, των επικοινωνιών και των προσφορών έγινε σε μία εύκολα διαχειρίσιμη οθόνη. Έχοντας όλες τις πληροφορίες σε ένα μέρος, οι υπεύθυνοι προμηθειών μπορούν πλέον εύκολα και γρήγορα να έχουν μια πλήρη επισκόπηση της εξέλιξης και του βήματος της προμήθειας κάθε υλικού. Επιπλέον μέσω του Therefore έγινε εφικτή η αυτόματη επιλογή προϊσταμένων και η ενημέρωσή τους για έγκριση αιτημάτων προμήθειας. Έτσι ο προϊστάμενος κάθε τμήματος που έκανε ένα ή περισσότερα αιτήματα προμηθειών, είχε άμεση εικόνα και μπορούσε να εγκρίνει ή να απορρίψει τα αιτήματα. Μια άλλη διαδικασία που με το Therefore έγινε γρήγορη και εύκολη, είναι η δημιουργία αιτημάτων προσφοράς " (RFQ) η οποία γίνεται πλέον αυτόματα μέσω έτοιμου template. Επιπλέον μέσω του Therefore δημιουργήθηκε διαφάνεια στις εγκρίσεις, στις επιλογές προσφοράς και στην τιμολόγηση καθώς η ομάδα "auditing" έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Τέλος η ομάδα λαμβάνει αυτόματα email όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τιμολόγησης και εγκεκριμένης αξίας, αποφεύγοντας έτσι πιθανά λάθη και καθυστερήσεις.

Μάριος Φίλος,
Διευθυντής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (IT&T Director).

“Με το λογισμικό Therefore που εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε από την INTERSYS στην εταιρεία μας, όλες οι διεργασίες ροής του τμήματος προμηθειών αυτοματοποιήθηκαν οδηγώντας σε:
-Πλήρη διαφάνεια και ιστορικότητα για όλα τα κέντρα κόστους και τμήματα της εταιρείας
-Αύξηση της παραγωγικότητας,
-Μείωση των σφαλμάτων και κόστους, λόγω αντικατάστασης χειρωνακτικών και χρονοβόρων εργασιών και ελέγχων»

INTERSYS ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

VIEW ALL -
TOP